Yapı Malzelemeleri Laboratuvarı için geliştirdiğimiz AYATA programını ücretsiz kullanmak için

İletişim formunu kullanabilirsiniz.
İçerikleri

* YİBF Kayıt etme
*Laboratuvar defteri ve rapor defteri kayıt edebilme
*Demir ve laboratuvar testlerini rapor etme
*Sınıfına göre beton grafiklerini görme